تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60293-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 15 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 15 , بیست , حداقل , پایان ,