تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R015-10259-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,