تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y084-09983-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده نشود ، خراب است

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,