تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N063-10312-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ورود افراد دارای دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب ممنوع

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,