تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y001-50017-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق گرفتگی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,