تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60050-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 20 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 20 , بیست , محدودیت , پایان ,