تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10217-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر ریزش کف

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,