تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R078-10274-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده کف آتش نشانی

Foam , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم ,