تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y030-12302-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات متحرک روی نوار نقاله

 , کانوایر , دوار ,