تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-10078-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مرگ برق فشار قوی

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,