تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B061-10057-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دستان خود را بشوئید

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,