همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N030-10359-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N061-10352-C

x , چیدن , چیدمان ,
W020-10343-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B028-10065-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y005-11810-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
Y077-10209-C

x , انفجار , شعله ,
N029-10350-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R077-10020-B

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W010-10298-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R050-09989-B

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y084-10040-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R063-10239-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R043-50017-A

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N055-10209-C

Caution , احتیاط ,
N017-10214-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R063-10024-A

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N073-10026-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R018-10276-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
W016-10241-C

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
N050-10045-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y071-10451-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y070-10301-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y027-10200-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N055-10021-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W028-10290-C

Death  , مرگ ,
Y019-10076-A

 , نکشید , کشیدن ,
W020-12280-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B035-10269-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N049-10348-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B013-10208-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R029-10207-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y086-12263-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N005-10100-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W008-10120-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y063-11289-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R078-10206-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R049-10276-B

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,
G029-10016-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N050-10225-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y063-10276-C