همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , گارد , محافظ , چک ,
W013-11319-C

Flammable , شعله , سوختن ,
R012-10301-A

telephone , عمومی , تماس ,
X222-10135-C

 , زباله , آشغال , خیس ,
G096-10114-A

glasses , safety , تجهیزات ایمنی , وسایل , بپوشید ,
B056-11545-A

 , سطح , حرارت , دما , خودداری , دست نزنید , خطر ,
N061-11393-C

don’t , پاک کردن , توسط , ممنوع ,
N056-11147-C

pump , جایگاه , پمپ ,
R062-11892-C

Helmet , سر , محافظ ,
B063-10227-A

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B052-10194-C

support , backing , اداری , آماد ,
X051-12091-C

 ,  ,
X219-12524-C

ray , substances , ماده , اورانیوم , سرطان زا , خطر ,
R020-11923-C

entrance , مجوز , عبور , تردد , داخل ,
B040-11532-C

 , خوراکی , تنها برای , کردن ,
B029-10843-C

 , راه , امن , عبور , نمایید , نمائید ,
B030-12286-C

 , ماشین آلات , تجهیزات , متحرک ,
N024-11036-A

Locked , Shut , Door , بستن , بسته ,
B017-10061-A

Death  , مردن , فوت ,
N064-10076-C

safety , خودرو , ماشین , قطار , هواپیما ,
W009-11586-A

Footwear , Foot , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B014-10233-C

Asbestos , گاز , پنبه کوهی , سمی , غبار ,
R018-10755-A

Sound , Horn , استفاده کنید , شرایط , لازم , هورن ,
B028-10631-C

forbidden , strip , کاموایر , عبور از , پایین ,
R070-11688-C

Toxic , Material , ماده , مضر ,
Y013-10220-A

Speed , Limit , don’t , محدودیت , غیرمجاز , ممنوع ,
W031-10768-C

 , عنصر , اکتیو ,
W005-11467-A

 , غدا , نوشیدن , سیگارکشیدن ,
N066-11074-C

Tank , Pressure , تانکر , فشرده ,
R058-10586-A

 , روشویی ,
X146-12447-C

Use , PPE , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B100-10277-C

 , هشدار , اشیاء , سر ,
W012-11378-A

 , ماشین آلات , صنعتی , رفت و آمد , خطر ,
R014-12333-A

Finger , درگیری , دست , هشدار ,
N042-10589-A

Blade , Open , don’t , بسته , کالا , نکنید , تیز , جنس , ممنوع ,
W011-10463-C

 , ترکیبات شیمیایی , So2F2 ,
R067-11429-C

 , اسمبل ,
X038-12240-C

 , عنصر شیمیایی , K ,
N013-11456-A

Carry , Passengers , don’t , نفر , افراد , جا به جایی , مسافر ,
Y011-10442-C

 , وسایل , تجهیزات , کاتر , چاقو , تیغ , خطر ,
R059-11187-C