همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Stop , خاموش ,
W013-12246-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
R049-10203-B

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B027-10269-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y018-10451-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B069-10258-A

 , بریدن , دست ,
R055-12275-B

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
W019-12298-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
R055-10119-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R069-12283-C

 , بریدن , دست ,
N048-12275-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
N017-12266-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
N061-10038-C

 , بارمعلق ,
N014-12251-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B017-10059-C

 , درگیری , آستین ,
R011-12282-C

Foam , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم ,
W016-10274-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B056-12245-C

 , دستگیره , پله ,
B015-12254-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
N052-10608-A

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
N075-10043-C

 , بارمعلق ,
W019-11035-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
B061-10282-C

 , به کار نیاندازید ,
W016-11697-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N049-10305-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G052-09993-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B063-10002-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N018-10030-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N036-10113-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R069-10346-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B029-12298-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , پرتابل ,
R015-10322-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R050-10163-B

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y069-10569-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N005-10313-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
W023-50039-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N061-10121-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N052-10217-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B028-10234-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
Y075-12285-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N063-10224-A