همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
W027-10405-C

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B028-10333-C

 , بارمعلق ,
N013-11035-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B063-10332-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R053-10122-B

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
Y027-11810-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
R063-11810-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W015-10024-C

Danger , خطر , اخطار ,
N005-10035-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G014-09993-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B013-10735-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
B069-10002-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
R011-10124-C

 , پیل ,
N036-12268-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W016-10249-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R019-10305-A

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
W009-10029-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B028-10332-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y061-10200-A

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
R040-09994-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B061-10053-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N040-10328-C

 , دست , گیرافتادن ,
W024-11289-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
W020-12298-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y061-10212-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R027-09983-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
W031-10039-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N017-10293-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B063-10208-A

 , شعار , امن , تمیز ,
G017-12289-C

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B017-12296-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R070-10584-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y005-10040-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
N070-10048-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y027-10033-C

 , بالابر , سرویس ,
W031-12249-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R061-09985-C

Safety , شعار ,
W028-12287-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y016-10031-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N069-10036-C