همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Lift , don’t , برندارید , ممنوع ,
R099-10511-C

First , Aid , Kit , باکس , شامل , کیت ,
G021-10828-A

Electricity , Electrocution , تابلو , هشدار , خورشیدی ,
R063-10587-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , معلولیت ,
G041-10064-C

Shower , حمام ,
G068-10483-C

 , گاز , سمی , خطر ,
N048-11049-A

 , هشدار , شکستن ,
W010-11196-C

Push , Open , به سمت خود , باز کردن ,
G024-10791-C

 , زمان , دخانیات , استعمال , حریق , ممنوع ,
N053-10933-C

blast , fire , temp , intense , خیلی , منفجر , قابلیت ,
Y061-11920-C

 , سموم , ماده , زراعی , خطر ,
R064-11124-C

ray , waves , lighting , U , uranium , پرتو , امن , غیر سمی ,
R012-11839-C

Pacemaker , وارد , داخل , دستگاه , تنظیم , تپش قلب ,
N056-10455-C

keep , tools , part , hall , aisle , مسیر , گذر , ابزار و تجهیزات ,
B016-11608-C

side , profit , امور مالی ,
X295-12093-C

hazard , هشدار , پرفشار , سوراخ ,
Y011-11558-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , فشار قوی ,
Y100-10300-C

Wheelchair , Ramp , رمپ , معلولین , تردد , صندلی چرخدار ,
G028-10193-C

 ,  ,
X353-12518-C

 , شعله , شیء ,
Y021-12466-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطار , افتادن ,
Y008-10202-C

EMS , condition , شرایط , اورژانسی , خورد کنید ,
G010-11914-A

 , هوزریل , باکس , آب , آتشنشانی , قرقره ,
W031-12308-A

place , surface , area , ظرف , لگن , شستن ,
R034-11753-C

Evacuation , Lift , ضروری , بالابر , خالی کردن ,
G097-10789-C

 , فیلمبرداری , عکسبرداری ,
N051-10982-C

Battery , Acid , بیرون زدن , ماشین , باتری ,
R043-50145-C

 , خوراکی , تنها برای , کردن ,
W016-10843-A

dangerous , ذرات , خرده , شوت , شدن , براده ,
R014-10403-A

 , بخش , اطاق ,
X260-12230-C

don’t , height , fall , انتهای , لدر , نمانید , ممنوع ,
R012-11719-C

 , امن , ضروری ,
B056-12460-C

 , بالگرد ,
N068-11249-A

 , یخ زده , گاز مایع , عنصر , خطر ,
Y065-11416-C

 , ترکیب شیمیایی , کلر ,
R005-11443-A

machine , devices , danger , thrown , قطعه , هشدار , تصادف ,
Y060-11812-C

 , شبانه روز , محافظت , زیرنظر , CCTV ,
W014-10996-C

 , مواد غذایی ,
X083-11116-C

serpent , گزش , سمی , مار , عقرب ,
R066-11577-C

 , سیانور , سمی , کشنده , خطر ,
Y021-11047-C