همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B013-10308-A

Head , Impact , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر , اصابت ,
W026-50022-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
R071-10210-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
N069-10220-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N063-10204-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N052-10210-C

Gloves , دستکش , ایمنی , دست ,
W009-10127-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N063-09989-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
W011-10252-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
R036-10302-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N036-10403-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W028-10234-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
R034-10209-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R015-10211-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N017-10298-C

 , پیل ,
Y070-12268-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
W019-10302-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R071-10281-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N055-10209-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
R027-10238-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R052-10225-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y043-50013-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y027-10352-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W010-10086-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y061-10261-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R055-10021-C

Hot , Surface , سطح , داغ , گرم ,
Y075-10072-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y053-10071-C

x , چیدن , چیدمان ,
B075-10343-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
W019-10040-C

 , راه پله , نردبان ,
R050-12278-C

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
W009-10323-A

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B053-10333-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
W028-09990-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
N036-10414-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W031-10308-A

 , مسئولیت , مسوولیت ,
W031-12290-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W028-10225-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R015-10262-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
W019-12267-A