همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
N053-10119-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R014-10239-C

Death  , مرگ ,
N029-10077-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y036-10032-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y036-10296-A

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
B005-10428-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N018-10217-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
R076-10278-B

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B014-10054-C

 , کپسول , فشرده ,
Y017-12279-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W012-10428-C

x , چیدن , چیدمان ,
W016-10347-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N019-10280-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R063-12285-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
N061-12266-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R056-10728-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
W031-10045-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
B071-12264-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y014-10126-C

Danger , خطر , اخطار ,
N050-10035-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N005-10122-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y011-09986-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B027-10237-C

x , انفجار , شعله ,
R052-10350-B

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y048-10280-C

x , انفجار , شعله ,
W035-10350-C

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G054-10018-C

x , فن , هود , هواکش ,
W019-10338-C

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 20 , بیست , حداقل ,
P004-60083-C

Entry , تردد , عبور ,
N070-10447-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N071-10026-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
Y029-10204-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y071-09986-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B061-10336-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
R017-09991-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
W008-10084-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B035-10057-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
N061-10119-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B061-10231-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R029-10100-A