همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y075-10370-C

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,
B030-10029-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W032-10071-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R035-10359-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R043-50041-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
R061-10037-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R056-09981-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R047-50019-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B052-12298-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W028-10414-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y069-10698-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R036-10271-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G075-10018-C

Stop , خاموش ,
G038-12246-C

 , بارمعلق ,
W009-12252-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N056-10300-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N005-10023-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W035-10057-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y014-10200-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
R036-10043-C

 , راه پله , نردبان ,
Y084-12278-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G008-10484-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y018-10120-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B050-10208-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y018-10405-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N069-10240-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
G052-12257-C

 , بارمعلق ,
Y014-11035-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R013-10148-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
W019-12267-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y061-10405-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N075-10121-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
R063-09983-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W016-10225-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y013-10121-C

 , چرخشی , گردشی ,
R055-11870-B

 , بارمعلق ,
N053-12252-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W012-10226-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y071-10033-A

Running , دویدن ,
Y036-10073-C