همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R078-09986-B

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y077-10305-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y070-10121-C

Forklift , لیفتراک ,
Y045-50024-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R019-10298-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N019-10121-A

x , ماده ,
R078-10351-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N055-10212-A

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W015-10173-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R014-10030-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R077-10010-B

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y056-10298-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y061-10044-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y001-50027-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
W012-10020-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R069-10414-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y086-10608-A

Climbing , Shelving , شلف ,
R063-10311-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
W015-10054-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
N013-09982-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N048-10122-A

 , نکشید , کشیدن ,
Y040-12280-C

Lift , سنگین , کمر ,
B055-10326-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G024-10484-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N001-50077-A

Running , دویدن ,
W011-10073-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
Y055-10085-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
W008-10263-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R050-10294-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W028-10226-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G047-50045-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
W011-10230-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y027-10010-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R050-10122-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N073-10698-C

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W011-10058-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N070-10225-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y070-10728-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B063-10291-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R061-10220-A