همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
R070-10211-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
W027-10064-C

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R078-10271-B

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,
B052-12293-C

 , بارمعلق ,
Y029-11035-C

 , بارمعلق ,
N056-11035-C

 , بارمعلق ,
Y052-11035-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B035-10266-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y043-50018-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B018-10129-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
W031-12298-A

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B063-10292-C

 , نایستید ,
R040-12244-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y086-10278-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R048-10030-C

 , گرم ,
R030-12250-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N013-10306-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B029-10249-A

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
W020-10491-C

 , قطع برق ,
R075-11698-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B029-10059-A

 , راه پله , نردبان ,
R017-12278-A

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B069-12270-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
N063-10038-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W015-10007-C

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
W011-10042-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R070-10225-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R069-10281-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G063-12290-A

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
R040-10049-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
R075-10299-C

Danger , خطر , اخطار ,
R034-10035-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y055-10119-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R070-10213-C

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ , راست , هردوطرف , هردوسمت ,
P004-60077-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R063-10083-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
W027-10491-A

Climbing , Shelving , شلف ,
N029-10311-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W032-10021-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B055-10329-C