همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

chiller , boiler , pump , home , motor , اجرایی , آتشنشانی , تاسیسات ,
W021-11888-A

risk , tower , satellite , station , هشدار , موج , دکل ,
R097-11838-C

Foam , Inlet , اطفاء حریق , خاموش کننده ,
R015-10465-C

extra , reserve , store , محل ذخیره سازی , زاپاس ,
X257-12153-C

Danger , هشدار , اخطار ,
Y063-10035-A

turn on , risk , switch , هشدار , خودکار , ماشین آلات , دستگاه ,
Y057-11861-C

Deep , Excavation , حفر چاه , چاله , عمق , هشدار ,
N057-10726-A

 , محدوده , تحت مراقبت , گاز , خطر ,
W027-11293-C

Electrocution , Electricity , الکتریسیته ,
Y066-10019-A

 , بانوان ,
X092-12211-C

pressure , press , تحت فشار , گاز ,
Y038-10398-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن , کانال ,
Y067-10405-A

Compressed , Gas , فشرده , کپسول , سیلندر , خطر ,
N004-10252-C

 , درگیر , اشتغال , در حال , خطر ,
N026-11301-C

Glossy , ورق , برگه , غیر قابل نوشتن ,
X101-10520-C

 , دستشویی , توالت , فرنگی , خانم ها , آقایان , بانوان , زنانه , مردانه , ناتوان , فلش تانک ,
S046-10189-C

hole , ground , place , area , اتصال به زمین ,
W099-12544-C

 ,  ,
X160-12533-C

 , خطر , انفجار , منفجره ,
N036-10142-A

Construction , Traffic , رفت و آمد , تردد , ساخت و ساز , خطر ,
W027-10762-A

 , اورگانیک , H2O2 , خطر ,
N071-11277-A

 , اتاق , دکتر ,
G009-10869-C

 , نوار , متحرک , آسیب , کشنده ,
W022-12387-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
B069-12271-A

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , جابه جایی , افراد , فرد ,
Y022-10285-C

Careful , Children , بچه , مواظب , حواستان ,
R013-10651-A

 , گاز , سمی , خطر ,
R069-11043-C

structure , inforamtion , اولیه , دستورالعمل , خاص , بخوانید , دیتا , ماده ,
B021-10365-C

advertising , law , تبلیغات , چسباندن , ممنوع ,
N061-11778-C

area , damage , place , مضر , خطرناک , اکو سیستم ,
Y059-11795-C

personnel , passing , crossing , تنها  , عبور و مرور , کارمندان , کارگران , افراد ,
N100-11534-C

 , دود , سمی , ضرر , غبار , خطر ,
Y022-11046-C

Flammable , Material , fire , شعله , ماده , مشتعل , خطر ,
R066-09988-C

 , ترکیبات شیمیایی , کلر ,
Y071-11426-A

 , دستگاه , ماشین آلات ,
Y016-12506-C

 , کابل , دکل , برق رسانی , خطر ,
N056-11013-A

devices , road , street , tar , کاتر , جاده , خیابان ,
R003-11816-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y069-10201-A

 , محل ذخیره سازی , بازگشتی ,
X080-12160-C

Entry , تردد , عبور ,
W030-10447-C