همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , پرمیت , مجوز ,
N056-12281-C

Danger , خطر , اخطار ,
R049-10035-B

 , بالابر , سرویس ,
W028-12249-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N052-10440-A

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N061-10262-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R027-10205-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W011-10299-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W027-12276-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N034-10358-C

Death  , مرگ ,
R027-10077-C

x , چیدن , چیدمان ,
B013-10343-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N027-10074-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W019-10575-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N029-10023-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
R034-10201-C

 , نایستید ,
W035-12258-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
W011-10260-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W016-10083-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N070-10359-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
W016-10269-C

 , سیلندر , ببندید , بستن ,
W019-11646-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R055-10414-B

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y029-10575-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y056-10219-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y075-10069-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W016-10068-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y069-11289-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
R005-10728-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R048-10122-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
N018-10608-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
W035-10219-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N070-10261-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
R019-10149-C

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y070-10211-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B029-10129-C

 , بالابر , سرویس ,
W011-12249-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y035-10001-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
Y013-10569-A

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
N070-09982-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R070-10405-A