همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R035-10067-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B056-12262-A

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B071-10339-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W026-50069-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B063-12245-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G047-50016-C

 , درگیری , آستین ,
Y034-12282-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y061-10280-A

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y048-09983-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B014-10130-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N061-10252-C

 , فول فیس ,
W019-12269-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y069-10086-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N019-10205-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B063-10295-A

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
W031-10323-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G019-10596-A

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W028-09992-C

Hospital , بیمارستان ,
G005-10063-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
R013-09991-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y077-10091-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G013-10052-C

 , نایستید ,
N069-12258-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N049-10698-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B018-10290-A

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
R056-10285-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y069-10261-A

 , پیل ,
W009-12268-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
N027-10037-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B071-10269-C

 , قطع برق ,
R013-11698-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
W020-10129-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W012-10298-C

Death  , مرگ ,
Y075-10076-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R040-10328-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W009-10234-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y070-10264-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R014-10013-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y018-10202-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W012-10031-A